ד"ר יוסף בן שושן

בחברה האנושית יופי הוא מעלה חשובה.

בעבר נקבע יופיינו בעיקר על פי הגנטיקה שלנו. תווי פנינו היו עובדה קבועה.

אדם בעל אף גדול ועקום נשאר בעל אף גדול ועקום לכל ימי חייו ללא יכולת לשנות את הדברים.

היום הכל השתנה ואת הכל (כמעט) אפשר לשנות. להמשיך לקרוא ד"ר יוסף בן שושן