מה זה שולחן ערוך?

ב"ה

כתב: לוי ירון, מתנדב בעמותת יד לאחים

השולחן ערוך הוא ספר ההלכות, הדינים והמנהגים הנפוץ ביותר ביהדות, שנכתב על ידי רבי יוסף קארו בצפת.

אל ספר השולחן ערוך נוספו הערות ותיקונים לפי מנהגי אשכנז, שנכתוב בידי רבי משה איסרליש והוא נתקבל כספר יסוד הלכתי על ידי רבני ופשוטי העם.

השולחן ערוך כולל ארבעה טורים שהם ארבע תחומי חיים המקיפים את חייו של היהודי, הלכותיהם ומנהגיהם:

טור אורח חיים – סדר יומו של האדם מקומו עד שכבו, תפילות , שבת, חגים וכדומה (לחץ למידע נוסף).

טור יורה דעה – עוסק בדיני איסור והיתר, הלכות שחיטה, דיני כשרות, הלכות עבודה זרה, הלכות ריבית ועוד עניינים שבהם נדרשת פסיקתו של רב.
טור אבן העזר – מפרט הלכות, דינים ומנהגים הנוגעים ליחסים שבין איש לאשתו ולענייני משפחה ואישות, דיני קידושין וגיטין, ייבום וחליצה, הולדה ולידה ועוד.
טור חושן משפט – כולל דיני ממונות, מקח וממכר ועניינים שבין אדם לחברו. סדרי הדין ודיני הראיות, הלכות נזיקין: גניבה, גזילה, וחבלה.

רוב הדינים וההלכות בשולחן ערוך תואמים את פסקי רמב"ם בספרו משנה תורה
בזמן שרבי יוסף קארו ישב בצפת וכתב את שולחן ערוך על פי ספר הטורים – חי בקרקוב שבפולין ר' משה איסרליש וכתב פירוש משלו לספר הטורים – "דרכי משה". רבי יוסף קארו סיכם בספרו את הדינים על פי הלכות ספרד ומנהגיה, ואילו הרב איסרליש סיכם בספרו את ההלכה האשכנזית ומנהגיה. עם פרסומו של השולחן ערוך תמצת הרב איסרליש את מנהגי אשכנז והוסיף אותם כמין "מפה" על גבי השולחן ערוך הספרדי" כל ההערות והתוספות של הרב משה איסרליש נדפסו באות שונה, כדי להבחין בינם ובין המקור הספרדי, וכל הערה נפתחה במילה "הגה", שבאה לציין כי הדברים הם הגהה ותוספת.

עם תוספת המפה התקבל השולחן ערוך בכל קהילות ישראל כספר פסיקה הלכה למעשה

כמה מאות שנים אחרי חיבור השולחן ערוך, חיברו ארבעה מגדולי ישראל, "שולחן ערוך" משלהם, המבוסס ביסודו על השולחן ערוך המקורי, אך בצרוף פסיקה משאר ספרי גדולי ישראל שהיו לאחר תקופת חיבור השולחן ערוך. ארבעתם מקובלים כספרי פסיקה אצל רוב האשכנזים. הבולט שבהם הוא שולחן ערוך הרב (לחץ למידע נוסף) – ספרו של רבי שניאור זלמן מלאדי (אדמו"ר הזקן, לחץ למידע נוסף). הוא חובר לכתחילה על כל ארבעת חלקי השולחן ערוך, אך נשרף בחלקו, ובידנו נותר הספר על רוב חלק אורח חיים ועל כמה עשרות סימנים מהחלקים יורה דעה וחושן משפט. הספר מקובל בעיקר אצל החסידים.

הכותב הוא מתנדב בארגון יד לאחים, יד לאחים עוסק בשמירה על שלימותו הרוחנית של עם ישראל. ארגון יד לאחים נאבק במיסיון ובכתות המתפשטות בקרב עם ישראל, יד לאחים מושיט יד לעזרה ליהודים שנפלו שבי בידי המיסיון ועוזר להם לחזור לצור מחצבתם, העם היהודי.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *