מה זה מלווה מלכה?

ב"ה

כתב: ירון לוי, מתנדב יד לאחים.

מלווה מלכה היא סעודה שנוהגים לאכול במוצאי שבת, ובה מלווים את שבת המלכה בצאתה בשירה ובסעודה, כמו שמלוים מלך ומלכה בצאתם מן העיר. כמו אדם שנפרד מאורח יקר ואהוב, שקשה עליו פרידתו, והוא הולך עמו כברת דרך ארוכה כדי לשהות עוד במחיצתו, כך צריך לנהוג עם השבת, למרות שהיא כבר נסתיימה, אנו ממשיכים להתבשם ולהתענג מקדושתה. סעודה זו נקראת גם "סעודה רביעית" או "סעודת דוד המלך" והסיבה לשם זה היא משום שדוד המלך ביקש מה' לדעת את יום מותו, והקב"ה הסכים לבקשתו וגילה לו שהוא ימות בשבת, ומאז, בכל מוצאי שבת היה דוד עושה סעודה לבני ביתו, כדי להודות לה' ולשמוח על כך שעדיין לא מת.

המקור למנהג סעודת מלווה מלכה הוא בתלמוד הבבלי בו נכתב: "לעולם יסדר אדם שולחנו במוצאי שבת אף על פי שאינו צריך אלא לכזית", כלומר למרות שהוא שבע (שבת קיט, ב).

האר"י ז"ל אמר שהנשמה היתרה המלווה את האדם בשבת, אינה עוזבת אותו עד אחרי סעודת מלווה מלכה. מטעם זה נהגו רבים שלא לעשות מלאכה ולא להחליף את בגדי השבת עד אחרי הסעודה. המהדרין מכינים לסעודת מלווה מלכה תבשיל מיוחד ולא מסתפקים רק בשאריות האוכל של שבת.

בתלמוד מסופר על בית רבי אבהו שהיו שוחטים בו בכל מוצאי שבת עגל, ורב אבהו היה אוכל ממנו כליה. כאשר גדל בנו, שאלו לשם מה צריך לשחוט עגל נוסף במוצאי שבת, מוטב להשאיר מהעגל ששוחטים בערב שבת כליה לצורך סעודת מלווה מלכה. שמעו בעצתו ושימרו מהבשר של ערב שבת מעט לצורך מוצאי שבת. בא אריה וטרף את העגל שהיה מיועד למוצאי שבת. הסיפור מלמד אותנו כי כדאי וראוי להדר ולהכין תבשיל מיוחד לכבוד סעודת מלווה מלכה, מפאת חשיבותה, ולא להסתפק באכילת שיריים ממאכלי השבת.

על פי המסורת ישנה עצם אחת בגופו של אדם ושמה "עצם לוז". ואותה עצם לא נהנתה ממה שאכל אדם הראשון מחטא עץ הדעת, ולכן אף שנגזרה מיתה על האדם, אותה עצם אינה נרקבת, וממנה יקום אדם בתחיית המתים. עצם זו אינה ניזונת משום מאכל שאוכל האדם בעולם הזה, אלא רק מסעודת 'מלווה מלכה' ולכן יש עניין להקפיד על סעודה זו כדי להזין את "עצם הלוז".

הפוסקים נחלקו האם יש צורך ליטול ידיים וקבעו שכן משום שמדובר בסעודה ולא קובעים סעודה, אלא על פת.

בסעודת מלווה מלכה אנו מראים לקב"ה את אהבתנו הרבה לשבת המלכה ואת הקושי הגדול להיפרד ממנה ומהנשמה היתירה ולחזור לשגרה ולימות החול.

הכותב הוא מתנדב בארגון יד לאחים, ארגון יד לאחים הוא ארגון פעילים הקיים כבר 61 שנה ועוסק במלחמה במיסיון ובמניעת התבוללות. יד לאחים מציל מדי שנה עשרות נשים יהודיות וילדיהן מכפרים ערביים ודואג לשיקומם המלא. יד לאחים מושיט יד לעזרה ליהודים שנפלו שבי ברשתם של המיסיון והכתות ועוזר להם לחזור לעם היהודי.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *