מה פירוש זכר לחורבן?

ב"ה

כתב: ירון לוי, מתנדב יד לאחים.

מסופר בתלמוד: כשחרב בית המקדש השני, נתרבו פרושים בישראל, שלא אכלו בשר ולא שתו יין. נטפל להן רבי יהושע ואמר: בני, מפני מה אין אתם אוכלים בשר ואין אתם שותים יין? אמרו לו: היאך נאכל בשר שממנו מקריבים על גבי המזבח ועכשיו בטל? והיאך נשתה יין שהיו מנסכים ממנו על גבי המזבח ועכשיו בטל? אמר להם: אם כן גם לחם אל תאכלו שהרי נתבטלו המנחות. אמרו לו: אכן אפשר שנתקיים ללא לחם על ידי אכילת פירות. אמר להם: גם פירות אי אפשר שתאכלו, שהרי נתבטלו הביכורים שהיו באים מפירות שבעת המינים. אמרו לו: אפשר לאכול פירות אחרים. אמר להם: וגם מים אי אפשר שתשתו, שכבר בטל ניסוך המים. ומאחר שאי אפשר להתקיים ללא מים שתקו הפרושים.
אמר להם רבי יהושע: בני, בואו ואומר לכם – שלא להתאבל כל עיקר אי אפשר, ולהתאבל יותר מידי אי אפשר, שאין גוזרים גזירה על הציבור אלא אם כן רוב הציבור יכולים לעמוד בה

משחרב בית המקדש תקנו חכמים לעשות זכר לחורבנו, שיהיה ניכר שאנו מתאבלים עליו.

אדם שבונה לו בית, לא יכול לעשות אותו מושלם כמו שהיה בית המקדש, אלא משאיר בו חלק קטן בגודל אמה שאינו מסויד ואינו מכוייר, כדי לפגום בשלמותו ולזכור שבית המקדש נחרב ועדיין לא נבנה מחדש.

מסופר בתלמוד על רב אשי שחיתן את בנו, וראה שהתלמידים הצעירים שמחים בחתונה יותר מדי, ושבר כוס זכוכית לבנה בפניהם, כדי להזכיר להם את חורבן בית המקדש. מנהג זה רווח כיום בכל ישראל, נוהגים שהחתן שובר כוס מתחת לחופה ואומר "אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני" וזאת על מנת לזכור שעל אף השמחה הגדולה של הקמת בית חדש בישראל, אנו עדיין אבלים וזוכרים את חורבן בית המקדש. בקהילות רבות נוהגים להניח על ראשו של החתן מעט אפר- זכר לחורבן.

בשולחן ערוך כתוב כי מי שלא ראה את הכותל, שריד בית מקדשנו במשך שלושים יום, צריך לקרוע את בגדיו לאות אבלות, על כך שהוא רואה למול עינו את החורבן שאחז בבית ה'.

תקנה נוספת שתקנו חכמים זכר לחורבן בית המקדש, שכל העורך שולחן לאורחים יחסיר ממנו איזה דבר מאכל מן המאכלים שמקובל להגיש. לא מדובר בסעודות שבת וחג שבהם נמצאים במעלה רוחנית גבוהה ואין צורך להחסיר דבר, אלא דווקא בסעודה שיש בה שמחה מיוחדת, כמו חנוכת בית, או סעודת מצווה כסעודת ברית מילה או נישואים, צריך להחסיר דבר מה.

כמו"כ קבעו חכמים שאישה שיש לה תכשיטים רבים לא תענוד את כולם בבת אחת, אלא בכל פעם תחסיר תכשיט אחד מתוך התכשיטים שיכלה או רצתה להתקשט בהם, כדי שתזכור את חורבן בית המקדש.

מדי יום בתפילת השחר, בברכות שמונה עשרה ובברכת המזון אנו מזכירים את חורבן הבית ומבקשים מה' לבנות אותו מחדש. הספרדים מוסיפים בברכת המזון ואומרים: " הגם שאכלנו ושתינו, חורבן ביתך הגדול והקדוש לא שכחנו"

שנזכה לבניין בית המקדש השלישי בקרוב

הכותב הוא מתנדב בארגון יד לאחים, ארגון יד לאחים עוסק בשמירה של שלימותו הרוחנית של עם ישראל, יד לאחים נאבק במיסיון ובכתות המתפשטים בכל רחבי הארץ, ארגון יד לאחים מושיט יד ומסייע ליהודים שנפלו ברשתם של המיסיון והכתות ומחזיר אותם לעם ישראל.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *