מהי ברכת הלבנה?

ב"ה

כתב: לוי ירון, מתנדב בעמותת יד לאחים

הגמרא במסכת סנהדרין קובעת "כל המברך על החודש בזמנו – כאילו מקבל פני שכינה" – פעם בחודש, עת מתחדשת הלבנה, יכול יהודי לקבל פני שכינה.

חז"ל תקנו ברכה מיוחדת להתחדשות הלבנה, שכן מבין כל הכוכבים, דווקא הלבנה מבטאת את הקשר שבין כנסת ישראל לקב"ה, ולכן המברך על הלבנה הוא כ"מקבל פני שכינה".

וכך אנו אומרים בברכת הלבנה: "וללבנה אמר שתתחדש עטרת תפארת לעמוסי בטן, שהם עתידים להתחדש כמותה". הלבנה מקבלת את אורה מן השמש, כשם שישראל מקבלים את אורם וסגולתם מהקב"ה. המדרש מספר שהלבנה חטאה בבריאת העולם, ולכן גזר עליה הקב"ה שתיפגם, אולם לעתיד לבוא הקב"ה עתיד להשלים את חסרונה. כך גם עם ישראל, שנמצאים בגלות ויודעים תקופות של גאות ותקופות רבות של שפל וקרנם ירודה, אך לעתיד לבוא עתיד הקב"ה להרים את קרנם.

במסכת סופרים כתוב שטוב לומר את ברכת הלבנה במוצאי שבת, כאשר האדם מבושם מן השבת. הפוסקים הוסיפו שקידוש הלבנה צריך להיאמר בשמחה ובטוב לבב, בדומה לשמחת הנישואין, שכן הברכה היא מעין קבלת שכינה והתקשרות בין כנסת ישראל לקב"ה.

עלפי השולחן ערוך אין לברך את ברכת הלבנה אלא לאחר שבעה ימים מיום המולד, וכן נוהגים הספרדים. רבני אשכנז פסקו כי החל משלושה ימים לאחר המולד ניתן לברך על הלבנה, שכן אז כבר צורתה ניכרת וניתן ליהנות מאורה.

סוף זמן ברכת לבנה הוא חמישה עשר ימים לאחר המולד, שכן זהו סוף זמן התחדשותה. כדי לחשב את המועד המדוייק של סוף זמן קידוש הלבנה, יש ליטול את זמן מחזור הלבנה השלם ולחלקו בשתיים. כך, לדוגמא, אם מולד חודש סיוון חל ביום ה', שעה אחת, 29 דקות ו-14 חלקים, אזי ניתן לקדש את הלבנה עד ליל יום ו', ט"ו בחודש, בשעה 19:30.

ברכת הלבנה היא מברכות הראייה, אלו ברכות שמברכים על תופעות טבע. ברכה זו מזכירה לנו שהקב"ה הוא האחראי לתופעות הטבע וכל הכוחות שייכים אליו ולא כפי שנוהגים עובדי אלילים לטעות ולייחס כוחות לגרמי השמים ולטבע בעצמו.

את ברכת הלבנה יש לומר בעמידה‏‏ ונהוג לומר אותה דווקא בקהל גדול ולא ביחידות. אחרי הברכה ומזמורי התהילים שלאחריה, אומרים האשכנזים את תפילת עלינו לשבח, וקדיש (כאשר יש מניין). נהוג להסביר את אמירת תפילת עלינו לשבח כדי שלא ייראה הדבר כאילו מתפללים לירח, ועל כן מוסיפים תפילה זו שבה מודגש עניין העבודה לה' לבדו.

בברכת הלבנה אנו מודים לה' על שברא את הלבנה שאנו נהנים בלילה מאורה.

וכך אנו מבקשים בברכת הלבנה: "שתתחדש עטרת תפארת לעמוסי בטן, שהם (ישראל) עתידים להתחדש כמותה ולפאר ליוצרם על שם כבוד מלכותו".

הכותב הוא מתנדב בארגון יד לאחים, יד לאחים הוא ארגון פעילים העוסק ללא לאות בשמירה על השלימות הרוחנית של עם ישראל. יד לאחים מלחץ נשים יהודיות וילדיהם מכפרים ערביים ודואג לשיקומם והחזרתם לעם ישראל, יד לאחים נאבק במיסיון ובכתות ומציל יהודים שנפלו לשבי המיסיון.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *