מהו איסור בל תשחית?

ב"ה

כתב: ירון לוי, מתנדב יד לאחים.

בל תשחית הוא איסור בתורה על השחתת דבר שבני אדם יכולים ליהנות ממנו.

שנאמר: כי תצור אל עיר וגו' לא תשחית את עצה לנדח עליו גרזן כי ממנו תאכל וגו' רק עץ אשר תדע כי לא עץ מאכל הוא אותו תשחית וכרת ובנית מצור.." (דברים כ' )

חז"ל פרשו שמדובר לא רק בהשחתה של עצים, אלא בכל דבר שיש בו תועלת, אילנות סרק שאינם מוציאים פירות, אינם נכללים באיסור, שכן כתוב בתורה בפירוש: "רק עץ אשר תדע כי לא עץ מאכל הוא אותו תשחית וכרת". אילן סרק מותר להשחית אף אם אין בכך תועלת.

איסור בל תשחית הוא כאשר אין שום תועלת בהשחתה אולם מותר לקצוץ עץ כדי למנוע נזק לאילנות אחרים שטובים ממנו, כדי שלא יכנס לשדה אחר. אם ניתן להפיק תועלת רבה יותר מהעץ כשהוא כרות מאשר בשלימותו, מותר לכרות אותו. כמו"כ אם רוצים לבנות בית או לעשות שימוש טוב יותר במקום בו נמצא העץ, לא מדובר בהשחתה. מותר לקלקל גם לצורך הנאת הגוף, למשל אדם השורף עצים או כלים כדי להתחמם בהם, אם אין לו חומר בערה אחר.

הסיבה לאיסור בל תשחית, היא משום שהשחתה היא קלקול העולם והופכת את העולם למקום פחות טוב. האדם צריך להתייחס אל העולם כולו בכבוד ואהבה ולכן אפילו אם לו עצמו אין תועלת ממאכל מסוים שאינו ערב לחיכו, או ממוצר שאין לו בו צורך, אסור לו להשחיתו כי יש אנשים נוספים בעולם ואולי להם יהיה שימוש טוב במה שרצה להשחית. כותב בעל ספר החינוך: "שהוא כדי ללמד נפשנו לאהוב הטוב והתועלת ולהידבק בו, ומתוך כך תדבק בנו הטובה ונרחיק מכל דבר רע ומכל דבר השחתה, וזהו דרך החסידים ואנשי מעשה אוהבים שלום ושמחים בטוב הבריות ומקרבים אותן לתורה, ולא יאבדו אפילו גרגר של חרדל בעולם, ויצר עליהם בכל אבדון והשחתה שיראו, ואם יוכלו להציל יצילו כל דבר מהשחית בכל כחם".

ישנם מקרים מסוימים בהם ההשחתה היא מנהג ואפילו מצווה. האבלים מצווים לקרוע את בגדיהם ואין בכך משום בל תשחית, נהוג שהחתן שובר כוס זכר לחורבן וגם כאן אין עברה על בל תשחית, משום שמעשים אלו יש בהם סמליות וזיכרון.

על פי חז"ל אדם ששובר כלים והורס חפצים מתוך כעס, הרי הוא עובר על איסור עבודה זרה.

הצדיק רבי אריה לוין זצ"ל, סיפר שבהיותו צעיר, יצא פעם עם הרב קוק זצ"ל לגינה, ובלי משים קטף איזה עלה. כשראה זאת הרב החוויר ואמר: "למה לקטוע חיים?" והעיד על עצמו, שמיום שעמד על דעתו, נזהר שלא לקטוף לחינם שום צמח.

הכותב הוא מתנדב בארגון יד לאחים, יד לאחים עוסק בשמירה על שלימותו הרוחנית של עם ישראל. יד לאחים מחלץ מדי חודש נשים יהודיות וילדיהן מכפרים ערביים ומפעיל מוקד חירום הפועל 24 שעות ביממה לעזרה לנשים שנקלעו לקשרים עם בני מיעוטים ונמצאות במצוקה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *